TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI MÁY CHỦ KIẾM THẾ HỒN KIẾM

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG GAME

TÊN HOẠT ĐỘNG

MÔ TẢ VÀ PHẦN THƯỞNG

Bạch Hổ Đường (BHD)
 • Số lượt tham gia: 2 Lượt / Ngày
 • Phần thưởng:
  • Huyền tinh Random từ 1-7 (Không Khóa)
  • Cá nhân giết boss tầng 3 được 1 vạn đồng
Tống Kim (TK)
 • Số lượt tham gia: 7 Lượt / Ngày
 • Giới hạn: 3 acc / ip
 • Phần thưởng:
  • Huyền tinh theo mức tích lũy (Cao nhất là Huyền Tinh 7 – Khóa)
  • Duy nhất người đạt top 1 được 1 vạn đồng
 • Trong tuần sẽ có sự kiện Tống Kim Rực Lửa do Admin tổ chức. Sẽ có thông báo trên Page và Group thời gian và phần thưởng Sự kiện (Thường là trận tống kim 21 giờ)
Hải tặc (HT)
 • Số lượt tham gia: 6 Lượt / Ngày. Tích lũy tối đa 36 lượt
 • Phần thưởng:
  • Huyền tinh các cấp (Không khóa)
  • Vật phẩm: Chỉ drop 4 loại Liên, Bội, Nhẫn, Hộ Uyển (Tăng khả năng ra đồ chí mạng, né tránh và điểm đánh trúng)
Bao Vạn Đồng (BVD)
 • Số lượt tham gia: 1 Lượt / Ngày. Có 50 nhiệm vụ
 • Phần thưởng: Không có nhiều vật phẩm thưởng tại hoạt động này nhưng huyền tinh có được từ tàng bảo đồ cũng đa dạng
Thi đấu môn phái  (TDMP)

Thi đấu Loạn Phái

 • Thời gian thi đấu môn phái: Thứ 3 và Thứ 6 hàng tuần
 • Yêu cầu: Ít nhất 2 người tham gia là có thể thi đấu
 • Phần thưởng môn phái:
  • Hạng Quán Quân:
   • 1 Huyền tinh 9 – Không Khóa
   • 10 vạn đồng thường
  • Hạng Á Quân:
   • 2 Huyền tinh 8 – Không Khóa
   • 5 vạn đồng thường
  • Hạng 3 – 4:
   • 5 Huyền tinh 7 – Không Khóa
   • 1 vạn đồng thường
  • Hạng 5 – 8:
   • 2 Huyền tinh 7 – Không Khóa
  • Hạng 9-16:
   • 1 Huyền tinh 7 – Không Khóa

 

 • Thời gian thi đấu loạn phái: Thứ 5 hàng tuần
 • Phần thưởng loạn phái:
  • Hạng Quán Quân:
   • 1000 Tiền Du Long
   • 1 Huyền tinh cấp 10 (Không khóa)
   • 50 vạn đồng thường
  • Hạng Á Quân:
   • 800 Tiền Du Long
   • 3 Huyền tinh cấp 9 (Không khóa)
   • 40 vạn đồng thường
  • Hạng 3 – 4:
   • 600 Tiền Du Long
   • 1 Huyền tinh cấp 9 (Không khóa)
   • 30 vạn đồng thường
  • Hạng 5 – 8:
   • 400 Tiền Du Long
   • 3 Huyền tinh cấp 8 (Không khóa)
   • 20 vạn đồng thường
  • Hạng 9 -16:
   • 200 Tiền Du Long
   • 1 Huyền tinh cấp 8 (Không khóa)
   • 10 vạn đồng thường
  • Các hạng còn lại:
   • 3 Huyền tinh cấp 7 (không khóa)
Tiêu Dao Cốc (TDC)
 • Số lượt tham gia: 1 lượt / ngày. Tích lũy tối đa 14 lượt
 • Thời gian bắt đầu: từ 7h30 – 23h hàng ngày
 • Phần thưởng: Qua ải nhận được rất nhiều huyền tinh không khóa từ cấp 5 tới cấp 7
 • Lưu ý: Nhiều Huyền tinh quá dẫn đến những ải cuối sẽ cầm ít máu nên cẩn thận.
Quân Doanh
 • Số lượt: 1 ngày/ lượt
 • Phần thưởng: Nhiều huyền tinh random từ 5-7
Thiên Quỳnh Cung (TQC)
 • Số lượt tham gia: 6 lượt / tuần
 • Cách thức: Mua trên kỳ trân các với giá 1 vạn đồng
 • Phần thưởng: Nhiều Huyền tinh và 2 boss cuối ải sẽ Drop Nhẫn 9x 4% random hệ phái
Vạn Hoa Cốc (VHC)
 • Số lượt tham gia: 6 lượt / tuần
 • Cách thức: Mua trên kỳ trân các với giá 1 vạn đồng
 • Phần thưởng: Nhiều Huyền tinh và 2 boss cuối ải sẽ Drop Nón 9x 4% random hệ phái
Du Long
 • Số lượt tham gia: 20 lần / ngày
 • Cách thức: Mua Nguyệt ảnh thạch trên kỳ trân các
 • Phần thưởng: Huyền tinh, Du long danh vọng lệnh, Trứng Du Long và nhiều phần thưởng có giá trị khác
Săn boss Võ lâm cao thủ 55, 75, 95
 • Thời gian Boss 55: 9h30, 15h30, 19h30, 22h30, 2h05
 • Thời gian Boss 75: 9h32, 15h32, 19h32, 22h32, 2h07
 • Thời gian Boss 95: 15h35, 19h35, 22h35
 • Phần thưởng Boss 55, 75: Huyền tinh, Vũ khí Boss theo cấp độ Boss
 • Phần thưởng Boss 95: Huyền tinh, Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ
Tranh Đoạt Lãnh Thổ (TDLT)
 • Thời gian diễn ra: 20h thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần bắt đầu tuyên chiến
 • Phần thưởng: Huyền tinh và Nguyên liệu chế điểm danh vọng TDLT (Set đồ Trục Lộc và nón Hoàng Kim)
Cày cấp
 • Trong Group của nhóm đã có bài Công bố hướng dẫn cách cày cấp hiệu quả.
 • Ngoài ra hệ thống còn có mua lại hoạt động với giá 5v/ lần
 • Hàng tháng sẽ có sự kiện giảm giá mua lại hoạt động
 • Số lượt tích lũy mua lại hoạt động là không giới hạn bắt đầu tính từ ngày mở server
Tinh Lực Hoạt Lực
 • Các bạn lưu ý bên đồng khóa có bán tinh hoạt lực tiểu (Điều này giúp các bạn tiết kiệm 2v Đồng thường để ăn THL). Giá cả mình đã tham khảo rất kỹ với lượng đồng thưởng từ các sự kiện. Ngoài ra Các bạn làm nhiệm vụ Chính tuyến (CTRL+T) và Phụ tuyến trong game sẽ nhận được x10 THL so với hiển thị.
Event thu thập trong game
 • Các bạn đi Hải Tặc, Tống Kim, BVD, BHD và TDC đều nhận được vật phẩm event.
 • Hướng dẫn sử dụng và mốc thưởng của event hàng tháng sẽ có cập nhật trong Group
Tiền Du Long
 • Server mình có đầy đủ full trang bị bạch ngân hoàng kim. Tạp hóa Du Long có tất cả tiểu du long toàn bộ trang bị (trừ vũ khí).  Kết hợp với mốc event thu thập ở trên các bạn có thể sở hữu trang bị Bạch ngân một cách dễ dàng.
Bạc
 • Bạc có được tại các hoạt động như Thương Hội, Săn boss hoàng kim được vũ khí bán lấy bạc, bán huyền tinh không khóa cho người chơi khác từ các hoạt động trên. Và mua thỏi vàng ở Kỳ Trân Các


MỘT SỐ TRANG BỊ CƠ BẢN TẠI KIẾM THẾ HỒN KIẾM

 

TÊN VẬT PHẨM

CÁCH THỨC NHẬN (Toàn bộ đồ dưới đây đều có thể dùng kỹ năng sống để chế tạo ra tất cả loại thường các cấp)

Vũ khí
 • Loại thường cấp 5-8: Săn boss Võ lâm cao thủ 55, 75 có tỷ lệ Drop
 • Loại thường cấp 9-10: Ăn lệnh bài Võ lâm cao thủ đạt đủ mức danh vọng có thể mua tại Tiệm Vũ Khí đặc chế Lâm An
 • Luyện hóa vũ khí cấp 110: 5 Hòa Thị Bích
 • Vũ khí Bạch Ngân, Hoàng Kim 120: Ăn Hòa Thị Bích đạt đủ mức danh vọng Tần Lăng – Phát Khấu Môn
Nón
 • Loại thường cấp 10: Tham gia phó bản Vạn Hoa Cốc và tiêu diệt 2 boss cuối có tỷ lệ Drop
 • Luyện hóa Trục Lộc và Nón Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Chế vật phẩm từ Tranh đoạt lãnh thổ.
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long hoặc Du Long danh vọng Nón.
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh
Áo
 • Loại thường cấp 1-10: Tham gia TDMP vào thứ 3 và thứ 6 hành tuần hoặc mua Lệnh bài Thi đấu Môn phái trên kỳ trân các
 • Luyện hóa Vũ Uy và Áo Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long hoặc Du Long danh vọng Áo.
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh
 • Luyện hóa Thủy Hoàng: Tham gia Tần Lăng và chế vật phẩm Tần Lăng – Quan Phủ
Đai Lưng
 • Loại thường cấp 1-10: Tham gia Tống Kim hàng ngày
 • Luyện hóa Trục Lộc: Chế vật phẩm từ Tranh đoạt lãnh thổ hoặc Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long hoặc Du Long danh vọng Nón
 • Đai Lưng Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long hoặc Du Long danh vọng Đai Lưng.
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh
Hộ Uyển
 • Loại thường cấp 1-10: Tham gia Ải gia tộc hàng ngày hoặc mua Lệnh bài Gia Tộc trên kỳ trân các
 • Luyện hóa Tiêu dao: Tham gia Tiêu dao Cốc và chế vật phẩm Tiêu dao Cốc.
 • Hộ uyển Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long danh vọng Hộ Uyển.
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh
 • Luyện hóa Thủy Hoàng: Tham gia Tần Lăng và chế vật phẩm Tần Lăng – Quan Phủ
Giày
 • Loại thường cấp 10: Tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh khi đi train ở map 95 trở lên sẽ có tỷ lệ Drop
 • Luyện hóa Tiêu dao: Tham gia Tiêu dao Cốc và chế vật phẩm Tiêu dao Cốc.
 • Giày Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long hoặc Du Long danh vọng Giày.
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh
Liên
 • Loại thường cấp 1-10: Tham gia Bạch hổ đường hoặc mua Lệnh bài Bạch Hổ Đường trên kỳ trân các
 • Luyện hóa Trục Lộc: Chế vật phẩm từ Tranh đoạt lãnh thổ hoặc Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long hoặc Du Long danh vọng Nón
 • Liên Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long danh vọng Hạng Liên.
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh
Nhẫn
 • Loại thường cấp 10: Tham gia phó bản Thiên Quỳnh Cung và tiêu diệt 2 boss cuối có tỷ lệ Drop
 • Luyện hóa Vũ Uy: Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long danh vọng Áo
 • Nhẫn Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long danh vọng Nhẫn.
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh
Bội
 • Loại thường cấp 1-10: Tham gia Bao Vạn Đồng hoặc mua lệnh bài Nghĩa Quân trên kỳ trân các
 • Luyện hóa Tiêu dao: Tham gia Tiêu dao Cốc và chế vật phẩm Tiêu dao Cốc.
 • Bội Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long danh vọng Bội.
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh
 • Luyện hóa Thủy Hoàng: Tham gia Tần Lăng và chế vật phẩm Tần Lăng – Quan Phủ
Phù
 • Luyện hóa Vũ Uy: Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long danh vọng Áo
 • Phù Bạch Ngân, Hoàng Kim:
  • Tham gia event thu thập và mua Tiểu Du Long hoặc Du Long danh vọng Phù.
  • Mua Lệnh bài danh vọng chúc phúc trên kỳ trân các. (Lưu ý chỉ ăn được 1 loại lệnh bài mỗi ngày. Nếu đã ăn 1 Lệnh bài Sơ sẽ không thể ăn tiếp Lệnh bài Cao).
  • Đi phó bản Du Long hàng ngày có cơ hội nhận được Du Long danh vọng lệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *