Sự kiện Nhân dịp máy chủ mở giới hạn cấp 109

 

Sự kiện ưu đãi máy chủ mở giới hạn cấp 109:

Giảm giá mua lại hoạt động từ 5 vạn đồng xuống còn 2 vạn đồng

 • Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người chơi cả cũ lẫn mới chưa nạp đạt mốc 10.000 vạn.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mua lại hoạt động tại Lễ quan sẽ giảm giá từ 5 vạn đồng / lần xuống còn 2 vạn đồng / lần (Phần thường giữ nguyên)

Hỗ trợ người chơi mới khi mở cấp 109:

 • Thời gian áp dụng: Bắt đầu Từ 07h00 ngày 10/5/2021
 • Nội dung: Bắt đầu từ thời gian nêu trên các nhân sĩ tạo nhân vật mới tại máy chủ Hồn Kiếm sẽ nhận được phần quà tân thủ như sau:
  • Tạo nhân vật nhận luôn level 99
  • Set đồ 80-89 +12 (loại 4%)
  • Phi phong Hỗn Thiên
  • 300 vạn bạc khóa
  • 100 vạn đồng khóa
  • 5 huyền tinh cấp 8 (Khóa)
  • 500 Tiền Du Long

Gói mua lại hỗ trợ tân thủ

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh Viễn
 • Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người chơi cả cũ lẫn mới
 • Lưu ý đối với người chơi cũ nếu đã nạp trên mốc 5000 vạn  đồng sẽ KHÔNG được mua gói hỗ trợ. gói hỗ trợ chỉ áp dụng cho người chơi mới và người chơi nạp dưới mức 5000 vạn đồng.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nạp thẻ đạt mốc tích lũy sẽ được lựa chọn mua gói hỗ trợ tân thủ theo mốc như sau:
  • Nạp thẻ tích lũy đạt 200 vạn đồng sẽ được Mua Gói hỗ trợ trị giá 100 vạn đồng:
   • 1 Huyền tinh cấp 9 (Khóa)
   • 150.000 Tinh Hoạt Lực
  • Nạp thẻ tích lũy đạt 500 vạn đồng sẽ được Mua Gói hỗ trợ trị giá 250 vạn đồng:
   • 3 Huyền tinh cấp 9 (Khóa)
   • 200.000 Tinh Hoạt Lực
   • Set đồ 80-89 + 12 (loại 4%)
  • Nạp thẻ tích lũy đạt 1000 vạn đồng sẽ được Mua Gói hỗ trợ trị giá 500 vạn đồng:
   • 5 Huyền tinh cấp 9 (Khóa)
   • 200.000 Tinh Hoạt Lực
   • 1200 Tiền Du Long
  • Nạp thẻ tích lũy đạt 2000 vạn đồng sẽ được Mua Gói hỗ trợ trị giá 1000 vạn đồng:
   • 1 Huyền tinh cấp 11 (Khóa)
   • 1200 Tiền Du Long
  • Nạp thẻ tích lũy đạt 5000 vạn đồng sẽ được Mua Gói hỗ trợ trị giá 2500 vạn đồng:
   • 2 Huyền tinh cấp 11 (Khóa)
   • 1 Du long danh vọng lệnh (Phù) – Phù Bạch Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *