Nạp Thẻ và Tích Lũy Nạp Thẻ

 • Sau khi nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được Đồng
 • Đồng có thể dùng để mua Thỏi Vàng đổi lấy Bạc hoặc Bạc khóa
 • Đồng có thể dùng để đổi sang Kim Nguyên Bảo – Vật phẩm dùng để giao dịch trao đổi mua bán
 • Tích lũy nạp sẽ nhận được Nhiều phần Quà tích lũy Nạp Thẻ hấp dẫn
 • Đăng nhập vào website Tài khoản để tiến hành nạp thẻ
 • Hướng dẫn Rút Đồng

Sau khi nạp thẻ trên web các bạn vào NPC Sứ Giả hoạt động tại các tân thủ thôn và ấn Nhận đồng nạp thẻ

 

Tỷ lệ nạp:

 • 20.000 VND: 20 vạn đồng thường
 • 50.000 VND: 50 vạn đồng thường
 • 100.000 VND: 100 vạn đồng thường
 • 200.000 VND: 200 vạn đồng thường
 • 500.000 VND: 500 vạn đồng thường
 • 1.000.000 VND: 1.000 vạn đồng thường

Đặc biệt : Đối với MOMO/Internet Banking: +20% giá trị nạp

————————————————————————————————————————

Mốc nạp ngày:

 • 50 vạn đồng: 10 vạn đồng khóa + 5 vạn bạc khóa
 • 100 vạn đồng: 20 vạn đồng khóa + 10 vạn bạc khóa
 • 200 vạn đồng: 40 vạn đồng khóa + 15 vạn bạc khóa
 • 500 vạn đồng: 100 vạn đồng khóa + 20 vạn bạc khóa

Phần thưởng tích lũy:

50 vạn Đồng –      1 Lệnh bài Mở Thêm Rương

–      10 vạn bạc khóa

–      10 vạn đồng khóa

–      Hiệu ứng hồi phục máu và mana (30 ngày)

–      Tặng set ngoại trang Sí Nhiễm – Đào Tịch

100 vạn Đồng –      1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 2

–      20 vạn bạc khóa

–      20 vạn đồng khóa

–      Tặng set ngoại trang Quân Lâm – Phượng Vũ

200 vạn đồng –      1 Túi Mở rộng Hành Trang (Phím tắt F2) thêm 24 ô

–      40 vạn bạc khóa

–      40 vạn đồng khóa

–      Tặng set ngoại trang Kim Long Nghịch Thế

300 vạn Đồng –      1 Túi Mở rộng Hành Trang (Phím tắt F2) thêm 24 ô

–      1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 3

–      60 vạn bạc khóa

–      60 vạn đồng khóa

–      Tặng set ngoại trang Bích Long Nghịch Thế

500 vạn Đồng –      1 Thú cưỡi Hổ Cát Tường

+    Tài phú +21,6 điểm

+    Tốc độ di chuyển +95%

–      1 Túi Mở rộng Hành Trang (Phím tắt F2) thêm 24 ô

–      1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 4

–      100 vạn bạc khóa

–      100 vạn đồng khóa

–      Nhận hiệu ứng tăng exp 150%

–      Tặng set ngoại trang Dục Cánh

1.000 vạn Đồng –      1 Thú cưỡi Xích Thố

+    Tài phú +60 điểm

+    Kháng tất cả +40

+    Tốc độ di chuyển +95%

–      200 vạn bạc khóa

–      200 vạn đồng khóa

–      Tặng set ngoại trang Lưu Ly

2.000 vạn Đồng –      1 Thú cưỡi Hỷ Hỷ

+    Tài phú +2160 điểm

+    Kháng tất cả +60

+    Tốc độ di chuyển +100%

–      400 vạn bạc khóa

–      400 vạn đồng khóa

–      Nhận hiệu ứng tăng exp 200%

–      Tặng set ngoại trang Bạch Ngọc Bích Hà

5.000 vạn Đồng –      1 Mặt Nạ Tài Phú Ngát Trời

+    Tài phú +1.000 điểm

+    Kinh nghiệm đánh quái +10%

–      1 Lệnh bài Uy danh (20 uy danh)

–      Chuyển khoản nhận thêm 25% so với Nạp Thẻ

–      1000 vạn bạc khóa

–      1000 vạn đồng khóa

–      Tặng set ngoại trang Liệt Thạch Thiết

10.000 vạn Đồng –      1 Thú cưỡi Phiên Vũ

+    Tài phú +4320 điểm

+    Kháng tất cả +90

+    Tốc độ di chuyển +100%

–      Chuyển khoản nhận thêm 30% so với Nạp Thẻ

–      2000 vạn bạc khóa

–      2000 vạn đồng khóa

–      Nhận hiệu ứng tăng exp 250%

–      Tặng set ngoại trang Thần Long Kim Phụng

15.000 vạn Đồng –      1 Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ Quán

+    Tài phú +4.000 điểm

+    Kinh nghiệm đánh quái +50%

–      Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) để gia tăng tài sản cá nhân trong bang hội

–      Nhận khi máy chủ mở cấp 89

–      Chuyển khoản nhận thêm 35% so với Nạp Thẻ

–      3000 vạn bạc khóa

–      3000 vạn đồng khóa

25.000 vạn đồng –      Chỉ được nhận khi máy chủ mở cấp đến 150

–      5000 vạn bạc khóa

–      5000 vạn đồng khóa

35.000 vạn Đồng –      Chỉ được nhận khi khi máy chủ mở cấp đến 150

–      7000 vạn bạc khóa

–      7000 vạn đồng khóa

50.000 vạn Đồng –      Chỉ được nhận khi khi máy chủ mở cấp đến 150

–      10.000 vạn bạc khóa

–      10.000 vạn đồng khóa

–      Nhận hiệu ứng tăng exp 300%

–      1 Mặt nạ Phục Hổ Quán

+    Tài phú +8.000 điểm

+    Kỹ năng phái +1 Cấp

+    Phát huy lực tấn công cơ bản +10%

+    Tấn công khi đánh chí mạng +20%

———————–

Một số hình ảnh vật phẩm quà tặng tích lũy:

Hình ảnh Ghi chú

Bộ Thần Long – Kim Phụng

Nạp đồng tích lũy đạt mức 10.000 vạn đồng

Bộ Liệt Thạch Thiết

Nạp đồng tích lũy đạt mức 5000 vạn đồng

Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Nạp đồng tích lũy đạt mức 2000 vạn đồng

Bộ Lưu Ly

Nạp đồng tích lũy đạt mức 1000 vạn đồng

Bộ Dục Cánh

Nạp đồng tích lũy đạt mức 500 vạn đồng

Bộ Bích Long Nghịch Thế

Nạp đồng tích lũy đạt mức 300 vạn đồng

Bộ Kim Long Nghịch Thế

Nạp đồng tích lũy đạt mức 200 vạn đồng

Bộ Quân Lâm (Nam) – Phượng Vũ (Nữ)

Nạp đồng tích lũy đạt mức 100 vạn đồng

Bộ Sí Nhiễm (Nam) – Đào Tịch (Nữ)

Nạp đồng tích lũy đạt mức 50 vạn đồng

Hình ảnh

Ghi chú

Hổ Cát Tường

Nạp đồng tích lũy đạt mức 500 vạn đồng

Xích Thố

Nạp đồng tích lũy đạt mức 1000 vạn đồng

Hỷ Hỷ

Nạp đồng tích lũy đạt mức 2000 vạn đồng

Phiên Vũ

Nạp đồng tích lũy đạt mức 10.000 vạn đồng

Mặt nạ tài phú Ngát trời

Nạp đồng tích lũy đạt mức 5000 vạn đồng

Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ Quán

Nạp đồng tích lũy đạt mức 15.000 vạn đồng

Mặt nạ Phục Hổ Quán

Nạp đồng tích lũy đạt mức 50.000 vạn đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *