Đua top máy chủ mới

 • Thời gian: Bắt đầu từ 11h ngày 26/03/2021
 • Hạng áp dụng: Vinh Dự Tài Phú, Vinh dự Võ Lâm, Vinh Dự Thủ Lĩnh
 • Cập nhật cuối: Thời điểm cập nhật bảng vinh dự lúc 3h sáng Ngày 01/04/2021
 • Thời gian nhận thưởng: Ngày 02/04/2021
 • Lưu ý top sẽ được tính riêng từng loại 1 nhân vật có thể nhận cả 3 top.
Hạng Phần Thưởng
Hạng 1
 • 20 Tần Lăng-Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 100 vạn bạc khóa
 • 80 vạn đồng thường
 • 5 Huyền tinh cấp 10 (Khóa)
Hạng 2
 • 15 Tần Lăng-Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 80 vạn bạc khóa
 • 60 vạn đồng thường
 • 3 Huyền tinh cấp 10 (Khóa)
Hạng 3
 • 10 Tần Lăng-Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 30 vạn Đồng Khóa
 • 60 vạn bạc khóa
 • 40 vạn đồng thường
 • 1 Huyền tinh cấp 10 (Khóa)
Hạng 4
 • 5 Tần Lăng-Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 20 vạn Đồng Khóa
 • 40 vạn bạc khóa
 • 20 vạn đồng thường
 • 3 Huyền tinh cấp 9 (Khóa)
Hạng 5-10
 • 1 Tần Lăng-Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 10 vạn Đồng Khóa
 • 20 vạn bạc khóa
 • 10 vạn đồng
 • 1 Huyền tinh cấp 9 (Khóa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *