Sự kiện Cơm Tân Niên (01/02 – 13/02)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 01/02 đến 23h00 Ngày 13/02 (Hết ngày 13/02).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Tin Tức | Kiếm Thế - Ông Vua dòng Game Nhập Vai Kiếm Hiệp Online
NPC Sứ Giả Hoạt Động
 • Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn
 • Chức năng:
  • Xem tiến độ đã nhận event
  • Đổi Điểm Event

Thu thập Gạo Tân Niên

 • Gạo Tân Niên đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Qua 1 Tầng Bạch Hổ Đường +1 Gạo Tân Niên
Qua 1 Ải Tiêu Dao Cốc +1 Gạo Tân Niên
Tống Kim đạt 3.000 – 4.999 tích lũy +4 Gạo Tân Niên
Tống Kim đạt 5.000 – 6.999 tích lũy +6 Gạo Tân Niên
Tống Kim đạt 7.000 – 9.999 tích lũy +8 Gạo Tân Niên
Tống Kim đạt 10.000 tích lũy +10 Gạo Tân Niên
Hoàn thành 50 nhiệm vụ nghĩa quân +5 Gạo Tân Niên
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Gạo Tân Niên

Công thức ghép vật phẩm

CÔNG THỨC THÀNH PHẨM
1 Gạo Tân Niên + 1 vạn đồng 1 Điểm Event (Được tính luôn vào nhân vật)

Phần thưởng Điểm Event

 • Việc tích Điểm Event giống như tích nạp thẻ, mỗi mốc nhận tối đa 1 lần bạn cứ dùng sau đó đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng, ví dụ:
  • Nhận 200 Điểm Event sẽ nhận toàn bộ phần thưởng các mốc 50, 100, 150 và 200
  • Lần tiếp theo nhận thêm 200 điểm tổng tích lũy lên 400 điểm sẽ nhận được phần thưởng các mốc 300, 350 và 400 (các mốc dưới đã nhận không thể nhận thêm)
 • Sử dụng từng cái sẽ KHÔNG CÓ PHẦN THƯỞNG
 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật nhận tối đa 1000 Điểm Event
MỐC SỬ DỤNG PHẦN THƯỞNG MỐC SỬ DỤNG PHẦN THƯỞNG
100
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 200 Tiền Du Long
200
 • 20.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 300 Tiền Du Long
300
 • 30.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 400 Tiền Du Long
400
 • 30.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 500 Tiền Du Long
500
 • 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 600 Tiền Du Long
 • 1 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
600
 • 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 900 Tiền Du Long
 • 2 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
700
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
 • 3 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
800
 • 70.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
 • 5 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
900
 • 70.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
 • 5 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
1000
 • 70.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
 • 5 Tần Lăng-Hòa Thị Bích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *