Category Archives: Sự Kiện

Sự kiện Nhân dịp máy chủ mở giới hạn cấp 109

  Sự kiện ưu đãi máy chủ mở giới hạn cấp 109: Giảm giá mua lại hoạt động từ 5 vạn đồng xuống còn 2 vạn đồng Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người chơi cả cũ lẫn mới chưa nạp đạt mốc 10.000 vạn. Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mua […]

Sự kiện Đông Phúc An Lành (17/12 – 31/12)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 17/12 đến 23h00 Ngày 31/12 (Hết ngày 31/12). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn […]

Sự kiện Cây Giáng Sinh (01/12 – 16/12)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 01/12 đến 23h00 Ngày 16/12 (Hết ngày 16/12). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn […]

Sự kiện Hoa Tri Ân (16/11 – 30/11)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 16/11 đến 23h00 Ngày 30/11 (Hết ngày 30/11). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn […]

Sự kiện Hảo Tửu Tôn Sư (01/11 – 15/11)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 01/11 đến 23h00 Ngày 15/11 (Hết ngày 15/11). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn Chức […]

Sự kiện Hoa Hồng Ngày Vui (16/10 – 31/10)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 16/10 đến 23h00 Ngày 31/10 (Hết ngày 31/10). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn Chức […]

Sự kiện Quốc Sắc Thiên Hương (01/10 – 15/10)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 01/10 đến 23h00 Ngày 15/10 (Hết ngày 15/10). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn […]

Sự kiện Hương Thơm Diệu Kỳ (16/09 – 30/09)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 16/09 đến 23h00 Ngày 30/09 (Hết ngày 30/09). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn Chức […]

Sự kiện Pháo Hoa Đại Lễ (01/09 – 15/09)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 01/09 đến 23h00 Ngày 15/09 (Hết ngày 15/09). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn […]