Vũ khí đặc chế Lâm An (Vũ Khí Boss)

Danh vọng Cao Thủ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ

  • Ấn F1 chọn Danh vọng để xem cấp danh vọng Cao thủ hiện tại, có 5 ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa và Thổ

  • Sử dụng lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Lệnh hệ nào thì sẽ gia tăng danh vọng cao thủ của hệ đấy, mỗi hệ đều có 3 loại lệnh bài, chi tiết:
   • Sơ: Tăng 10 danh vọng, rơi từ BOSS Hoàng Kim 95
   • Trung: Tăng 20 danh vọng, rơi từ BOSS Hoàng Kim 95
   • Cao: Tăng 50 danh vọng, rơi từ BOSS Hoàng Kim 95

 • Các cấp danh vọng cao thủ
  • Cấp 1 lên 2: 50 điểm
  • Cấp 2 lên 3: 150 điểm
  • Cấp 3 lên 4: 400 điểm

Mua Vũ khí Đặc Chế 90/100

  • Đến tìm gặp NPC Hoa Minh – Bán Vũ Khí Đặc Chế tại 183/252 Lâm An Phủ

  • Ở đây có bán vũ khí 90 và 100 của 5 hệ, để mua được vũ khí đặc chế yêu cầu cấp danh vọng cao thủ, chi tiết
   • Cấp 2: Vũ khí 90 loại 20%
   • Cấp 3: Vũ khí 90 loại 4%
   • Cấp 4: Vũ khí 100 loại 4%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *