Tần Lăng

Tham gia Tần Lăng

 • Đẳng cấp 100 trở lên mới có thể vào bản đồ Tần Lăng

Tham chiến Tần Thủy Hoàng

 • Thời gian: Từ 15:00 – 16:30 và 22:00 – 23:30 Hàng Ngày

Giới hạn thời gian

 • Mỗi ngày có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng, không thể gia tăng
 • Thời gian làm mới giờ vào Tần Lăng mỗi ngày vào lúc 23h00 Hàng Ngày

Di chuyển đến Tần Lăng

 • Các bạn mở chọn mục T.Lăng trên thanh trên của Plugin. Nhân vật sẽ tự động chạy đến NPC báo danh Tần Lăng

Thiên Cổ Nhất Đế – Tần Thủy Hoàng

 • Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 15h35 và 22h35 Hàng Ngày tại bản đồ Tần Lăng 5, di chuyển qua các tầng để đến tầng 5
 • BOSS Tần Thủy Hoàng theo chuẩn VNG nên sẽ chỉ có 1, không phải 3 như các phiên bản sau này được sửa lại
 • Người hạ gục Tần Thủy Hoàng sẽ nhận được phần thưởng cao quý

Danh vọng Thủy Hoàng

 • Danh vọng Tần Lăng chia làm 2 loại
Danh vọng Vật phẩm liên quan Đồ phổ luyện hóa
Tần Lăng – Quan Phủ
 • Cấp 1 lên Cấp 2 cần 2000 điểm Danh Vọng
 • Tần Lăng – Trường Minh Đăng
  • Sử dụng nhận 10 điểm Danh Vọng
  • Đánh quái Tần Lăng 1 nhận được Mảnh Trường Minh Đăng, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Trường Minh Đăng
  • Sử dụng để gia tăng danh vọng từ cấp 1 lên đến Cấp 2
Đồ phổ Luyện hóa Hộ Uyển Thủy Hoàng
 • Cấp 2 lên Cấp 3 cần 4000 điểm Danh Vọng
 • Tần Lăng – Ban Sơn Ấn
  • Sử dụng nhận 10 điểm Danh Vọng
  • Đánh quái Tần Lăng 2 nhận được Mảnh Ban Sơn Ấn, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Ban Sơn Ấn
  • Sử dụng để gia tăng danh vọng từ cấp 2 lên đến Cấp 3
Đồ phổ Luyện hóa Ngọc Bội Thủy Hoàng
 • Cấp 3 lên Cấp 4 cần 6000 điểm Danh Vọng
 • Tần Lăng – Mạc Kim Phù
  • Sử dụng nhận 10 điểm Danh Vọng
  • Đánh quái Tần Lăng 3, 4 nhận được Mảnh Mạc Kim Phù, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Mạc Kim Phù
  • Sử dụng để gia tăng danh vọng từ cấp 3 lên đến Cấp 4
Đồ phổ Luyện hóa Y Phục Thủy Hoàng
Tần Lăng – Phát Khâu Môn
 • Cấp 1 lên Cấp 2 cần 20.000 điểm Danh Vọng
 • Cấp 2 lên Cấp 3 cần 30.000 điểm Danh Vọng
 • Tần Lăng – Hòa Thị Bích
  • Sử dụng nhận 100 điểm Danh Vọng
  • Săn boss Thủ Lĩnh ở Tần Lăng 4 xuất hiện vào khoảng thời gian 15h30 và 22h30
  • Hoặc săn boss Tần Thủy Hoàng ở Tần Lăng 5 có xác xuất nhặt được Hòa Thị Ngọc
  • Sử dụng kỹ năng sống để chế tạo Hòa Thị Ngọc thành Tần Lăng-Hòa Thị Bích
Mang 5 Hòa Thị Bích đến gặp NPC Dã Tẩu ở Tần Lăng 3 – Khu an toàn đổi lấy Đồ phổ Luyện hóa Vũ Khí Tần Lăng (Cấp 110)
Cấp 2 mua Vũ Khí Bạch Ngân Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu Miêu ở Tần Lăng 3 – Khu an toàn
Cấp 3 mua Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu Miêu ở Tần Lăng 3 – Khu an toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *