Săn Hải Tặc

Điều kiện tham dự

Nhân vật đạt cấp 50đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 50 và điểm uy danh giang hồ đạt 20 có thể đến Hình Bộ Bổ Đầu các thành thị lớn để nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

Lưu ý

 • Trong một ngày mỗi nhân vật chỉ được tham dự tối đa 6 lần nhiệm vụ Quan Phủ.
 • Nhân vật đạt cấp 50 nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 50 không thể tham dự.
 • Nhân vật đạt cấp 50 nhưng chưa được 20 điểm Uy Danh Giang hồ không thể tham dự.
 • Nhân vật nhỏ hơn cấp 50 và đã gia nhập môn phái thì không thể tham gia.

Tiếp nhận nhiệm vụ
 • Khi tiếp nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể căn cứ theo cấp độ của bản thân mà lựa chọn truy bắt những cường đạo cấp độ khác nhau.
 • Có thể mở ra giao diện nhiệm vụ phần F4 để biết thêm thông tin. Căn cứ vào tọa độ địa điểm mà nhiệm vụ gợi ý sẽ tìm được cường đạo cần truy nã.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

 • Sau khi giết được cường đạo cần truy nã sẽ có vật phẩm và Huyền Tinh rớt ra.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

 • Tiêu diệt được hắn là có thể quay về Hình Bộ Bổ Đầu trao trả nhiệm vụ.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

Lưu ý

 • Số lần nhận nhiệm vụ ngày hôm trước chưa nhận có thể cộng dồn lại vào ngày hôm sau.
 • Nhiều nhất có thể cộng dồn là 36 lần.
 • Phần thưởng nhiệm vụ tùy theo cấp độ của Hải Tặc.
 • Đồng đạo có thể tổ đội cùng nhau nhận nhiệm vụ truy nã. Chỉ cần mọi thành viên trong đội đều đạt yêu cầu nhận nhiệm vụ là có thể cùng nhau tiếp nhận và truy bắt cường đạo cùng lãnh thưởng.

Phần thưởng

Nhiệm vụ Phần thưởng
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 1 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 60 2 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 70 3 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 80 4 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 90 5 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ

Những vấn đề cần chú ý

 • Mỗi tuần nhận tối đa 30 điểm uy danh.
 • Mỗi ngày nhận được 6 lần nhiệm vụ, tích lũy tối đa 36 lần.
 • Mỗi lần huỷ sẽ tiêu hao 1 lần nhiệm vụ.
 • Có thể dùng Danh Bổ Lệnh để đổi Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tuỷ Kinh ở NPC Bổ Đầu Hình Bộ.

Võ Lâm Mật Tịch & Tẩy Tủy Kinh

Điều kiện đổi phần thưởng Phần thưởng Ghi chú
300 Danh Bổ Lệnh Võ lâm mật tịch
Võ lâm mật tịch (sơ)
Có thể học tối đa 5 quyển Võ Lâm Mật Tịch (sơ).
Học Võ Lâm Mật Tịch (sơ) được 1 điểm Kỹ năng.
600 Danh Bổ Lệnh Võ lâm mật tịch
Võ lâm mật tịch (Trung)
Có thể học tối đa 5 quyển Võ Lâm Mật Tịch (Trung).
Học Võ Lâm Mật Tịch (sơ) được 1 điểm Kỹ năng.
300 Danh Bổ Lệnh Võ lâm mật tịch
Tẩy tủy kinh (sơ)
Có thể học tối đa 5 quyển Tẩy Tuỷ Kinh (sơ).
Học Tẩy Tuỷ Kinh (sơ) được 10 điểm tiềm năng.
600 Danh Bổ Lệnh Võ lâm mật tịch
Tẩy tủy kinh (Trung)
Có thể học tối đa 5 quyển Tẩy Tuỷ Kinh (Trung).
Học Tẩy Tuỷ Kinh (Trung) được 10 điểm tiềm năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *