Phó Bản Thiên Quỳnh Cung

Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung

    • Mỗi tuần tham gia phó bản Thiên Quỳnh Cung không giới hạn
    • Nhận được ngẫu nhiên khi tiến hành đào TÀNG BẢO ĐỒ hoặc MUA TRÊN SHOP ĐỒNG
    • Tham gia phó bản có cơ hội nhận được ngẫu nhiên Huyền Tinh 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *