Hệ thống trang bị

Trang bị Chế Tạo

 • Đây là loại trang bị do người chơi tự chế tạo thông qua giao diện Kỹ năng sống (Phím tắt: F8)
 • Chế trang bị sẽ yêu cầu Hoạt lực và Tinh lực,  mua trên Kỳ Trân Các (Phím tắt: Ctrl+G)
Kỹ năng sống Loại chế tạo
Vũ Khí
 • Các loại vũ khí: Kiếm, Đao, Côn, Phi Tiêu, Phi Đao, Thương
Trang Sức
 • Các loại trang bị trang sức: Liên, Nhẫn, Bội và Phù
Phòng Cụ
 • Các loại trang bị phòng cụ: Nón, Y Phục, Đai Lưng, Tay và Giày
Thủ Công
 • Chế túi, thức ăn tuần và thức ăn tháng
Chế Thuốc
 • Các loại rương thuốc từ cấp 10 đến 100

Trang bị Danh Vọng

 • Đây là loại trang bị do người chơi tham gia các hoạt động đạt điểm danh vọng mà có thể kiếm được
Loại trang bị Yêu cầu
Y Phục
 • Yêu cầu danh vọng Thi Đấu Môn Phái, mua thông qua NPC Chưởng Môn
Đai Lưng
 • Yêu cầu danh vọng Chiến trường Tống Kim, mua thông qua NPC Quan Quân Nhu (tại các điểm báo danh tống kim)
Hộ Uyển
 • Yêu cầu danh vọng Gia Tộc, mua thông qua NPC Tiếp dẫn Ải Gia tộc (tại các thành thị)
Liên
 • Yêu cầu danh vọng Bạch Hổ Đường, mua thông qua NPC Tiếp dẫn Bạch Hổ Đường (tại các thành thị)
Bội
 • Yêu cầu danh vọng Nghĩa Quân, mua thông qua NPC Quan Quân Nhu (Nghĩa quân) tại các thành thị gần Bao Vạn Đồng
Nón (Cấp 10)
 • Thông qua giết boss trong phó bản Vạn Hoa Cốc
Nhẫn (Cấp 10)
 • Thông qua giết boss trong phó bản Thiên Quỳnh Cung
Giày (Cấp 10)
 • Thông qua giết boss trong phó bản Hải Lăng Vương Mộ và Bách Man Sơn

Trang bị Bạch Ngân, Hoàng Kim

 • Đây là loại trang bị do người chơi tham gia các hoạt động hàng ngày, hàng tuần đạt điểm danh vọng mà có thể kiếm được
 • Loại trang bị này mua thông qua NPC Thương Gia Tiêu Dao (181/196 Biện Kinh Phủ)
Loại trang bị Yêu cầu danh vọng Chi tiết
Nón Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Tham gia TĐLT vào Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần sẽ được Danh Vọng TĐLT
 • Mở rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ nhận được nguyên liệu, đem chế thông qua giao diện Kỹ năng sống (F8)
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia
Y Phục Liên Đấu
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia
Đai Lưng Thịnh Hạ 2008
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia
Hộ Uyển Di Tích Hàn Vũ
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia
Giày Đoàn Viên Dân Tộc
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia
Liên Thịnh Hạ 2010
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia
Nhẫn Đại Hội Võ Lâm
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia
Bội Liên Đấu Server
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia
Phù Chúc Phúc
 • Mua trên shop
 • Tham gia hoạt động event hàng tháng hoặc mua Tiểu Du Long danh vọng và Du Long danh vọng lệnh tại NPC Long Ngũ Thái Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *