Du Long và Hướng dẫn chỉnh Auto Du Long

Hướng dẫn tham gia khiêu chiến Du Long

  • Nhân vật đẳng cấp 60 trở lên và Đã gia nhập môn phái có thể tham gia khiêu chiến
  • Một ngày được than gia 20 lần
  • Mở Kỳ Trân Các bằng phím tắt Ctrl+G khu Đồng Thường -> Đạo cụ tìm mua Nguyệt Ảnh Thạch với giá 225 đồng

  • Tới gặp NPC Long Ngũ Thái Gia chọn Tạp hóa Nguyệt Ảnh Thạch

  • Trong cửa tiệm tìm mua vật phẩm Chiến Thư-Mật Thất Du Long với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch/1

  • Chuột phải vào Chiến Thư-Mật Thất Du Long để tới Mật thất du long

  • Trong mật thất du long đối thoại với NPC Thiên Thiên để tiến hành tỷ thí, mỗi ngày tỷ thí tối đa 10 lần/1 ngày

  • Tỷ thí thành công sẽ nhận NGẪU NHIÊN 1 trong những phần thưởng trong danh sách hiện lên
   • Có thể sử dụng Auto Khiêu Chiến Du Long (Ấn tổ hợp phím Ctrl+Y) để tỷ thí

Tiền Du Long

 • Khi khiếu chiến các bạn có thể đổi vật phẩm nhận được thành tiền du long
 • Tham gia sự kiện thu thập hàng tháng có thể nhận đươc tiền du long

Các loại Du Long Lệnh Vé

 • Du Long Lệnh Vé có 5 loại, mỗi loại sẽ gia tăng 1 danh vọng để bạn có thể mua được Trang bị Bạch Ngân / Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao.
Du Long Lệnh Danh vọng Tăng / Trang bị Có Thể Mua
Du Long Danh Vọng Lệnh [Nón]
 • Gia tăng 44.000 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ.
 • Có thể mua được:
  • Đồ phổ luyện hóa Nón, Lưng, Liên Trục Lộc.
  • Nón Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Tranh Đoạt Lãnh Thổ nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Du Long Danh Vọng Lệnh [Áo]
 • Gia tăng 57.000 điểm Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu.
 • Có thể mua được:
  • Đồ phổ luyện hóa Áo, Nhẫn, Phù Vũ Uy.
  • Áo Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Võ Lâm Liên Đấu nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Du Long Danh Vọng Lệnh [Yêu đái]
 • Gia tăng 1.000 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008.
 • Có thể mua được:
  • Lưng Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao – Tiệm Thịnh Hạ nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Du Long Danh Vọng Lệnh [Giày]
 • Gia tăng 500 điểm Danh Vọng Đoàn Viên Dân Tộc.
 • Có thể mua được:
  • Giày Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao – Tiệm Đoàn Viên Dân Tộc nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Du Long Danh Vọng Lệnh [Phù]
 • Gia tăng 8.600 điểm Danh Vọng Chúc Phúc.
 • Có thể mua được:
  • Phù Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao – Tiệm Chúc Phúc nếu đạt đủ cấp danh vọng.

Các loại Tiểu Du Long

  • Tiểu Du Long có 9 loại, mỗi loại sẽ gia tăng 1 danh vọng để bạn có thể mua được Trang bị Bạch Ngân / Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao.
  • Sử dụng Vô hạn Truyền Tống Phù chọn Tiêu Dao Cốc để đến gặp NPC Thương Gia Tiêu Dao
  • Tùy vào loại trang bị muốn mua cần gia tăng điểm danh vọng gì

 

Tiểu Du Long

Danh vọng Tăng / Trang bị Có Thể Mua

Tiểu Du Long Lệnh [Nón]
 • Gia tăng 4.400 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ.
 • Có thể mua được:
  • Đồ phổ luyện hóa Nón, Lưng, Liên Trục Lộc.
  • Nón Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Tranh Đoạt Lãnh Thổ nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Áo]
 • Gia tăng 5.700 điểm Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu.
 • Có thể mua được:
  • Đồ phổ luyện hóa Áo, Nhẫn, Phù Vũ Uy.
  • Áo Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Võ Lâm Liên Đấu nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Yêu đái]
 • Gia tăng 100 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008.
 • Có thể mua được:
  • Lưng Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao – Tiệm Danh vọng hoạt động Thịnh hạ Thường nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Tay]
 • Gia tăng 300 điểm Danh Vọng Di Tích Hàn Vũ.
 • Có thể mua được:
  • Tay Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao – Tiệm Di Tích Hàn Vũ nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Giày]
 • Gia tăng 50 điểm Danh Vọng Đoàn Viên Dân Tộc.
 • Có thể mua được:
  • Giày Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao – Tiệm Đoàn Viên Dân Tộc nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Liên]
 • Gia tăng 500 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2010.
 • Có thể mua được:
  • Liên Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao – Tiệm Danh vọng hoạt động Thịnh hạ nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Nhẫn]
 • Gia tăng 480 điểm Danh Vọng Đại Hội Võ Lâm.
 • Có thể mua được:
  • Nhẫn Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Quan Ghi danh Võ Lâm (Lâm An) – Tiệm Đại Hội Võ Lâm nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Ngọc bội]
 • Gia tăng 480 điểm Danh Vọng Liên Đấu Liên Server.
 • Có thể mua được:
  • Ngọc Bội Bạch Ngân và Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao – Tiệm Liên Đấu Liên Server nếu đạt đủ cấp danh vọng.

Hướng dẫn chỉnh Auto Du Long

  • Phím tắt tắt/mở auto Du Long Ctrl+Y
  • Các bạn vào thư mục auto du long theo đường dẫn interface/DuLong/youlongmibao.txt các bạn chuột phải vào file youlongmibao.txt chọn Edit
  • Nếu không có file các bạn tải file Dưới đây về và cóp vào interface/DuLong/ sau đó giải nén Extract Here rồi chỉnh theo hướng dẫn bên dưới.
  • Link tải: https://f.zamba.vn/qrYbg/dulong.rar

  • Mỗi dòng ở bên tay phải cuối sẽ có 3 cột như là 0, 1, 0 hoặc 0, 0, 0.
   • Cột đầu tiên: Để số 1 – Sẽ nhận Vật Phẩm, 0 – Sẽ nhận Tiền Du Long
   • Cột thứ hai: Để số 1 – Sẽ tiếp tục đánh hết 4 lượt nếu thấy Vật Phẩm muốn nhận, 0 – Sẽ bỏ qua không đánh lại
   • Cột thứ ba: Để số 1 – Sẽ tự sử dụng Vật Phẩm, 0 – Sẽ không tự sử dụng Vật Phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *