Chế đồ bằng kỹ năng sống

Trang bị chế tạo dùng làm gì ?

 • Sử dụng trang bị lên giao diện Thuộc Tính Nhân Vật (Phím tắt F1)
 • Trang bị cấp 60 trở lên đem đổi Ngũ Hành Hồn Thạch tại NPC Tiền Trang

Hướng dẫn

  • Các bạn mở giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8)

  • Lựa chọn loại muốn chế tạo, ví dụ như ở đây mình muốn chế Vũ khí, ấn vào sẽ có 1 giao diện chế tạo hiện ra
  • Tùy vào cấp chế của bạn bao nhiêu thì sẽ chế được loại cấp cao, ví dụ như ở đây vũ khí mình chế cấp 1 nên chỉ chế được vũ khí cấp 1

  • Ví dụ như ở đây mình muốn chế Thô Bố Triền Thủ – Linh Vũ sau khi chế sẽ Nhận kinh nghiệm: 200
  • Nghĩa là, sau khi chế thành công các bạn sẽ nhận 200 kinh nghiệm chế tạo, ở đây Vũ khí Cấp :1 yêu cầu 0/100 điểm sau khi chế xong sẽ lên cấp 2

  • Khi chế thành công sẽ ra ngẫu nhiên 1 trong những loại nằm ở phía bên tay phải, như ở đây có 80% ra cái 1 hoặc 20% ra cái 2
  • Cái nào có tỷ lệ càng thấp thì thuộc tính càng cao

  • Xem phần Nguyên liệu cần sẽ có:
   • >>> TINH LỰC <<<
  • Và 4 Vải á ma [cấp 1] – Có ghi Gia công từ Á Ma bằng [gia công vải]

  • Mở lại giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8), chọn Vải để tìm Vải á ma

  • Nguyên liệu sẽ cần
   • >>> HOẠT LỰC <<<
  • Và 1 Á ma [Vải cấp 1] – Có ghi Bán tại tiệm tạp hóa

  • Trở về Tân Thủ Thôn / Thành Thị tìm NPC Tạp Hóa để mua Á ma [Vải cấp 1] sẽ cần
   • >>> BẠC <<<

Sơ Đồ Công Thức Chế Tạo Trang Bị

Kỹ năng Gia Công Kỹ năng Chế Tạo Thành phẩm

Gia công – Khoáng

Chế tạo – Vũ Khí

 • Ma Đao Thạch, Kiếm, Đao, Chùy, Phi đao, Tụ tiễn

Gia công – Khoáng

Chế tạo – Trang Sức

 • Hạng Liên, Ngọc Bội, Giới Chỉ

Gia công – Khoáng

Chế tạo – Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Kim – Thủy – Hỏa – Thổ, Hộ Uyển, Nón hệ Kim – Thủy – Hỏa – Thổ

Gia công – Gỗ và Khoáng

Chế tạo – Vũ Khí

 • Thương

Gia công – Gỗ

Chế tạo – Vũ Khí

 • Côn

Gia công – Gỗ

Chế tạo – Trang Sức

 • Hộ Thân Phù

Gia công – Vải

Chế tạo – Vũ Khí

 • Triển Thủ

Gia công – Vải

Chế tạo – Trang Sức

 • Hương Nang (Ngọc bội của Nữ)

Gia công – Vải

Chế tạo – Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Mộc – Thủy – Thổ, Yêu Đái (Lưng), Nón hệ Mộc – Thủy – Thổ

Gia công – Vải

Chế tạo – Thủ Công

 • Truyền Tống Phù, Túi mở rộng Hành Trang từ 4 đến 18 ô

Gia công Da

Chế tạo Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Kim – Mộc – Hỏa, Giày, Nón hệ Kim – Mộc – Hỏa

Gia công Thuốc

Chế tạo Rương Thuốc

 • Các loại Rương Thuốc từ Cấp 1 đến Cấp 100.

Tăng cấp Chế Tạo

  • Cấp chế tạo ảnh hưởng đến việc trang bị bạn có thể chế ra ở cấp bao nhiêu, cụ thể:
   • Vũ khí: Cấp 1 (Chế vũ khí Cấp 10), Cấp 2 (Chế vũ khí Cấp 20), …
   • Trang sức (Liên, Nhẫn, Bội và Phù): Cấp 1 (Chế trang sức Cấp 1 đến 10), Cấp 2 (Chế trang sức Cấp 11 đến 20), …
   • Phòng cụ (Nón, Áo, Lưng, Tay và Giày): Cấp 1 (Chế phòng cụ Cấp 1 đến 10), Cấp 2 (Chế phòng cụ Cấp 11 đến 20), …

  • Khi tiến hành chế tạo sẽ có 2 phần cần lưu ý:
   • Màu đỏ: Là kinh nghiệm nhận được sau khi chế 1 cái
   • Màu vàng: Là kinh nghiệm cần để tăng chế chế tạo
  • Nói đơn giản hơn thì như đối với 1 nhân vật khi thăng cấp sẽ có phần Kinh nghiệm thăng cấp và Kinh Nghiệm thì chế tạo cũng vậy

  • Màu đỏ – Kinh Nghiệm và Màu vàng – Kinh nghiệm thăng cấp

  • Còn đối với trang bị khi chế mà Nhận kinh nghiệm: 0 thì có chế mãi cũng không thể tăng cấp chế tạo được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *