Author Archives: administratoradm

Lâu Lan Cổ Thành

Link update hoạt động: https://f.zamba.vn/in5W7/laulanupdate.rar Lâu Lan là một thành trì trù phú và giàu có nằm bên hồ La Bố cổ đại, người dân tại đây có một cuộc sống phồn hoa và an lạc như chốn thế ngoại đào nguyên. Tương truyền, toàn bộ dân cư tại Lâu Lan thành cùng lượng tài […]

Đại Kiếm Hội (Thi đấu Loạn Chiến) Thứ 5 hàng tuần

Yêu cầu tham gia thi đấu Người chơi đạt cấp 50 trở lên, đã gia nhập môn phái. Người chơi môn phái nào, đến Chưởng Môn của môn phái đó để đăng ký thi đấu. Thời gian thi đấu: Thứ Năm hàng tuần. Lúc 19h30 bắt đầu báo danh, lúc 20h00 bắt đầu thi đấu. Giới thiệu sơ lược […]

Du Long và Hướng dẫn chỉnh Auto Du Long

Hướng dẫn tham gia khiêu chiến Du Long Nhân vật đẳng cấp 60 trở lên và Đã gia nhập môn phái có thể tham gia khiêu chiến Một ngày được than gia 20 lần Mở Kỳ Trân Các bằng phím tắt Ctrl+G khu Đồng Thường -> Đạo cụ tìm mua Nguyệt Ảnh Thạch với giá 225 đồng Tới gặp NPC […]

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI MÁY CHỦ KIẾM THẾ HỒN KIẾM

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG GAME TÊN HOẠT ĐỘNG MÔ TẢ VÀ PHẦN THƯỞNG Bạch Hổ Đường (BHD) Số lượt tham gia: 2 Lượt / Ngày Phần thưởng: Huyền tinh Random từ 1-7 (Không Khóa) Cá nhân giết boss tầng 3 được 1 vạn đồng Tống Kim (TK) Số lượt tham gia: 7 Lượt / […]

Sự kiện Nhân dịp máy chủ mở giới hạn cấp 109

  Sự kiện ưu đãi máy chủ mở giới hạn cấp 109: Giảm giá mua lại hoạt động từ 5 vạn đồng xuống còn 2 vạn đồng Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người chơi cả cũ lẫn mới chưa nạp đạt mốc 10.000 vạn. Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mua […]

Sự kiện Đông Phúc An Lành (17/12 – 31/12)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 17/12 đến 23h00 Ngày 31/12 (Hết ngày 31/12). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn […]

Sự kiện Cây Giáng Sinh (01/12 – 16/12)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 01/12 đến 23h00 Ngày 16/12 (Hết ngày 16/12). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn […]

Sự kiện Hoa Tri Ân (16/11 – 30/11)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 16/11 đến 23h00 Ngày 30/11 (Hết ngày 30/11). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn […]

Sự kiện Hảo Tửu Tôn Sư (01/11 – 15/11)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 01/11 đến 23h00 Ngày 15/11 (Hết ngày 15/11). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn Chức […]

Sự kiện Hoa Hồng Ngày Vui (16/10 – 31/10)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng Diễn ra sự kiện: Từ 06h00 Ngày 16/10 đến 23h00 Ngày 31/10 (Hết ngày 31/10). Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ) NPC liên quan HÌNH ẢNH GHI CHÚ NPC Sứ Giả Hoạt Động Vị trí: Tất cả các tân thủ thôn Chức […]